Kvalita projektov

Stavby podľa našich projektov vynikajú:

  • Súladom človeka, stavby, prírody, Vašich príjmov, atď.
  • Prinášaním dlhodobej radosti a pohody aj z ich užívania.
  • Zvýšenou odolnosťou zdražovaniu energií.
  • Zdraženia energií obracajú na rastúci zisk.
  • Splácajú sa z výrazných prevádzkových úspor a to nielen energetických.
  • Majú stratégiu ďaľších hospodárnych zlepšení.
  • Smerujú k takmer nulovej spotrebe energií.
  • Sú dlhodobo vhodné skoro pre každého stavebníka.


Dobré vlastnosti nami projektovaným stavieb predbiehajú náklady na ne potrebné. Týmto tvoria výrazné investičné i prevádzkové úspory.


 V zmysle novej normy STN 73 05 40-2 platnej od 1.1.2013 sú už zavádzané požiadavky smernice EU o prechode stavieb na takmer nulovú spotrebu zmenou normy do praxe t.j. od 1.1. 2013. Je na každom investorovi a vlastníkovi budov, či sa rozhodne cieľové hodnoty zavádzať naraz alebo na niekoľkrát. Terajšie stavebné materiály umožňujú zmeniť terajšie stavby alebo nové budovy tvoriť už na cieľovú takmer nulovú spotrebu na prvý raz. Aspoň na pasívnu európsku energetickú triedu A /15kW/m2/rok/. Zľavy z energetickej triedy A možno vo svetle druhotných daní považovať za nežiaduce straty z možných úspor voči ostatným, ktorí energetickú triedu A už dosiahli. Rekonštruovanie na nižšie energetické triedy je len opakovaným rekonštruovaním s opakovanými nákladmi! Ak by sme energetickú triedu "A" riešili na prvý raz, tak by to stálo o 15 až 20% viac ako je bežné. Druhá energetická rekonštrukcia  zvýši náklady na izolovanie viac ako o 100%. Zatepľovanie na 2 krát zvýši investičné náklady viac ako o 200%.Atď. Ćasy nedostatočného izolovania končia.

To, čo bolo dosiaľ vybudované a zateplené je prevažne v európskej energetickej triede D až G a bude sa musieť pod ekonomickým tlakom druhotných daní zrýchlene meniť na  energetickú triedu "A". Odtiaľ je už možno prejsť na aktívne stavby!

K uvedenej zmene stavieb na takmer nulové bol za posledných 20 rokov vytvorený dostatočne veľký počet skúšobných stavieb na preukázanie ich správneho fungovania vrátane školiacich aj od našej firmy /rodinný dom Piešťany pre firmu Ytong, základná 36 triedna škola Stará Turá pre IEPD/.

Doterajšie stavebníctvo s nedostatočnými úsporami, malými prínosmi už preukázatelne odchádza. Nahrádza ho stavebníctvo s takmer nulovou spotrebou energií a jasnými ziskovými parametrami. Stavby sa začínajú výrazne splácať.

Uprednostňujeme prírodné materiály alebo im najbližšie pre tvorbu Vašich stavieb s uprednostnením Vašich potrieb a možností.

Doplnkové informácie