Robíme projekty

  • Novostavby.
  • Zmeny /rekonštrukcie/ terajších stavieb.
  • Rekonštrukcie nových stavieb pred i počas výstavby aj dohotovených.
  • Zateplenia budov.
  • Riešime havárie stavieb.
  • Riešime špeciálne stavby a konštrukcie.
  • Posudzujeme energetiku terajších a nových sídlisk.
  • Udržiavame náskok pred normami.
  • Posudky a energetické posúdenia.
  • Rôzne prepočty.

Atď.

Doplnkové informácie