V našich projektoch ponúkame

 • Meníme stavby z energetickej triedy E až G /soc.výstavba/ na európsku tr. A-B.
 • Pretvárame stavby tak, aby stavby svojimi úsporami splácali samy seba.
 • Vyladíme stavby: Esteticky, technicky, energeticky, finančne, atď.
 • Poradíme a prepočítame energetické fungovanie stavieb.
 • Odhalíme slabé a silné stránky Vašich stavieb s návrhom využitia a zlepšenia.
 • Navrhneme vhodnú liečbu nedostakov Vašich stavieb.
 • Navrhujeme cenove dostupné riešenia investícií.
 • Kontrola stavieb aj počas výstavby.
 • Zateplenie pre prezimovanie chudobných.
 • Rýchle a cenovo dostupné stavby po živelných pohromách.
 • Posudzujeme stavby z hľadiska kúpy a predaja.
 • Prirodzenosť a útulnosť stavieb.
 • Exkluzívne riešenia.
 • Atypové konštrukcie.
 • Interiér a exteriér stavieb,
 • Novú vizáž stavieb.

Atď.

Doplnkové informácie