Poradenstvo

  1. Posúdenia technického stavu stavieb pre účely zmien t.j. rekonštrukcií, zlepšenia budov.
  2. Posúdenia  stavebného stavu stavieb pre účely  kúpy alebo predaja.
  3. Posúdenia  stavebného stavu stavieb pre účely  zvýšenia ich efektívnosti.
  4. Posúdenia  stavebného stavu stavieb pre účely odstránenia /asanácie/.
  5. Posúdenia  stavebného stavu pozemkov z hľadiska možností ich využitia pre stavebné účely.
  6. Stratégia najefektívnejšieho investovania.

Na základe mnohých skúseností z praxe a mnohých prepočtov najrôznejších stavieb s radosťou Vám  dobre poradíme pre Vaše dobré rozhodnutia.

Doplnkové informácie