Zatepľovanie domov

ROBÍME PROJEKTY ZATEPLENIA PRE DOTÁCIE. /Tel. 0905 257 415/
 
Na Slovensku zatepľujeme a meníme jeden dom za druhým. Je to krása a radosť.
         Bývali časy keď sa vravelo ako sa bytové domy neoplatí zatepľovať. Zvyšovanie cien energií a zatepľovacie dotácie otvorili hromadnosť zatepľovania. Dnes už o potrebe zateplovania domov ľudia nepochybujú. Donútili nás k tomu aj rastúce ceny palív. A dnes to často ide už aj bez dotácií.
        Nachádzame sa-blížime sa k prelomu v zatepľovaní. Onedlho budú nezateplené domy v jasnej menšine.Zateplené domy presvedčili mnohých, že zateplovať sa oplatí nielen pre financie ale i pre novú vynikajúcu tepelnú pohodu v bytoch a krajšiu fasádu domu. Zdá sa, ako by všetko bolo už v poriadku. Ale? Ideme postupnou cestou zateplovania, čím sa to predošlé zateplenie stáva už o niekoľko rokov nevyhovujúcim, hoci má životnosť 50 rokov.Dokedy? 
        Zvyšujeme aj hrúbky zateplenia podľa vývoja cien energií. Zhruba každý rok o 1 cm. Po mnohých rokoch zaužívaných 5-6 centimetrových hrúbkach izolácií dnes ich nahrádzame hrúbkami 8-10 cm niekde už 12 cm. Blížime sa opatrne izoláciam približujúcim sa pasívnym stavbám. Spomínanými 5-6-timi centimetrami sme dobiehali 40 ročné zateplovanie v Nemecku. Ale dnes? Po 40 rokoch? Chýbala nám dobrá a spoľahlivá rada. Bolo príliš veľa poradcov, pochybovačov, odhadcov hľadajúcich a pochybujúcich o tom čo v Nemecku spoľahlivo vyriešili a hromadne robili pred 40 rokmi. Hľadali sme nájdené. Príliš dlho.
      Zateplovanie dneška /od r. 2010/ má už iné podmienky: Predovšetkým smernicu EU 31/2010 o prechode budov na takmer nulovú spotrebu. Podľa tejto smernice sa zmenili a menia už zákony, normy, certifikácie a zavádzajú sa nové výrobky a konštrukcie v EU a teda aj u nás. A uvedený prechod má v EU aj u nás v krátkom čase silne podporiť 3-tí energetický balík zákonov z konca r. 2013. T.j v skratke: Nová spotrebná daň v energiach, majetkové dane a predovšetkým uhlíková daň na autá a budovy. Pod ich silným koordinovaným finančným vplyvom prebehne energetická zmena v stavebníctve z našej obvyklej D energetickej triedy na európsku energetickú triedu A a to veľmi rýchle. Šesť ročné prechodné obdobie vzopierania sa a odkladania je už dávno za nami v celej EU. Zmena už plne prebieha.
   -Pre mnohé budovy to bude skok v znižovaní spotreby o 300 až 900%. Zo zateplovaní dneška a dnešných novostavieb / s bežnou spotrebou  domu 75 až 100 kW/m2/rok / je potrebné teda ísť bežne o 300% nahor. T.j. na spotrebu domov do 30 kW/m2/rok. T.j. energetická trieda A. Ďaľšími zákonmi v blízkej budúcnosti by mali budovy prejsť ešte ďalej zo spotrebiteľov na výrobcov a odovzdávateľov energie. Teda do energetických tried A+ a A++. "Domy a budovy idú na jednu spoločnú lavicu s chladničkami televízormi, práčkami, autami, atď".,ktoré tam už roky sú. Dokonca bežne v plusových A triedach.
    -Zateplovanie od oka s citom sa bude rekonštruovať skoro vždy. Možno aj viackrát samozrejme za niekoľkonásobné náklady./ Ani vynikajúca krajčírka si sebe nestrihá látku bez merania a počítania./ Zateplovanie "od oka" a na dočasné normové hodnoty bude veľmi bolestivá cesta. Ako zbytočný reparát v škole. Bolesť a hanba a veľká škoda k tomu.
   -Naše skúsenosti a praktické každoročné merania z nami projektovaných nových aj rekonštruovaných stavieb svedčia o tom, že je možné ísť aj z energetickej triedy E /bežne sú to 50 až 25 ročné nezateplované domy/ do energetickej triedy A na prvý krát za dostupné ceny u novostavieb aj starých budov. Avšak až po spočítaní množstva vnútorných a vonkajších vplyvov od prostredia z okolia domu a riešenia detailov už v projekte na mieru a výberu materiálov a atypických konštrukčných detailov je však možné uvedené dosiahnuť.
    -Nami projektované a dozorované stavby vykazujú v používaní ročnú spotrebu energie od 30 do 11 kW/m2/rok. Plnia smernicu EU už niekoľko rokov. Prv než bola. Vopred. Slúžia spoľahlivo nielen zákazníkovi ale aj pre školiace účely IEPD doma i v zahraničí. A platby za vykurovanie /kedysi najväčšie/ sú po zateplení tak malé, že sa medzi inými strácajú. A samozrejme naše domy a budovy majú skoro všetky okná otváracie. Rešpektujeme želania na prirodzenosť a jedinečnosť domu podľa každého zákazníka. Vaša dlhodobá spokojnosť je našou spoločnou radosťou.
     - Máte projekt zateplenia alebo domu? Skontrolujte si v energetickom prepočte spotrebu energie za rok na 1 m2 po zateplení alebo postavení. Ak nie je nižšia ako 30 kW/m2/rok, tak potom to A trieda nebude. Čakajú Vás zvýšené platby, dane a rekonštrukcia. Oplatí sa zlý projekt zmeniť na jeden raz. Ak je už zle zateplené, tak zatepliť znova ale iba raz. Je to najlacnejšia cesta pre najlepší zisk. Netrpieť. Treba rozmnožovať zisk zo zateplenia. Rozmýšľať o tom na čo úspory každý rok použiť, nie ako ich zlá budova-dom /ako šelma/ každý rok zničí. "Ochočiť" dom aby prinášal zisk a slúžil. Nie aby nás ekonomicky prenasledoval a vyháňal. Aby nám dom dával radosť, pohodu a prosperitu. Dobré zateplenie od nás sa spláca samo od počiatku aj s úrokmi. Úspory z dobrého zateplenia s ľahkosťou prevyšujú bankové úroky.Aj toto je podnikanie.
 
Vyhodnotenie zatepl. 36 tr. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Stará Turá, Komenského ul.
 
Pôvodný stav:
-Rok výstavby 1961,
-Steny - z CDM tehál hr.25 cm /štíty 37,5 cm/,
-Železobet stropy - monolit hr.18 cm + heraklit 3 cm a cem. poter.
-Podlahy - betón 2x10 cm bez tepelnej izolácie.
-24 tried aj s príslušenstvom.
-Rozvody UK v zemi.
-Okná drevo zdvojené.
 
Spotreba plynu ročne ...........................................................114 446 m3/rok
 
Nový stav:
-Rekonštrukcia r.2009 až 2010
-Steny- penový polystyrén hr. 20 cm.
-Strecha- penový polystyrén hr. 42 cm.
-Podlahy- prízemia penový polystyrén hr.15 cm.
-Zateplenie základov Styrodurom 8 a 15 cm.
-24 tried aj s rozšíreným príslušenstvom/+cca 120m2/.
-Rekuperačná vzduchotechnika sTČ.
-Kondenzačná kotlová kaskáda.
-Straty z rozvodov vykurujú.
-Zasklenie 3 sklá s U skla 0,8W/m2K.
-Vykurovanie zimným slnkom.
-Ekvitermická regulácia.
-Termostatické ventily.
 
Spotreba plynu po zateplení ročne /priemerne z 3 rokov/............16 350 m3/rok
Úspora ..............................................................................68 514 eur/rok /t.j.85%/
Energetická trieda A / 31kWh/m2/rok /
 
Poznámka: 
          Podľa vyjadrenia dodávateľa stavby je jedinou takouto školou na Slovensku !
V tomto čase sa bežne zateplovali iba steny izoláciou hr. 8 cm a strechy hr.10 cm
s výmenou okien s U skiel 1,1 W/m2/K. Dnes už od r. 2012 všetky nevyhovujú.
Od r. 2016 sa tak stane znova a od r. 2020 zase a budú vyžadovať rekonštrukciu
práve urobeného zateplenia. A naša škola bude stále robiť zisk v miliónoch SK ročne ako plne vyhovujúca.
          Po doplnení fotovoltaikých panelov uložených na streche školy, ktorá je k uvedenámu
účelu rekonštrukciou už pripravená, možno získať ďaľší energetický zisk až 163 500 kWh ročne.
Uvedené doplnenie školy urobí školu energeticky ziskovou. Môže prebytočnú energiu odovzdávať .
A týmto energiu zo slnka premieňať na finančný príjem mesta. Bude v triede A+ až A++.
 
 
Na zlepšenie situácie v znižovaní energetickej náročnosti sú dôležité aj projekty zateplenia pre dotácie.
Vhodné je spojiť dobrý projekt s dobrou dotáciou.Dotácie robia zateplenie dostupnejšie.
Dobré zateplenie /na rok 2020/splatí dotáciu, čiže dotuje opakovane z úspor. Dotáciu zdvojnásobí.
 
RODINNÉ DOMY
 
           Rodinné domy postavené do r. 1990 vykazujú bežne ročnú spotrebu energie
na vykurovanie a prípravu teplej užitkovej vody  v hodnote : ......................... 300 až 400 kWh/m2/rok
Do konca roku 2015 bola zákonom požadovaná energet. trieda B .................. 109 až 216 kWh/m2/rok
Od r. 2016 do r. 2020 je požadovaná  energetická trieda A1............................  55 až 108 kWh/m2/rok
Po r. 2020 je zákonom požadovaná energetická trieda A 0 .............................   max.   54 kWh/m2/rok
 
         1. V praxi to znamená, že na splnenie požiadviek do r. 2016 stačilo obvykle
zvyšovať hrúbky izolácie  a používať  sklá s U  min. 1,0 W/m2K.
         2. Na splnenie požiadaviek od r. 2016 do r. 2020 je už nutné pridať izolácie a použiť lepšie sklá a
aj ďaľšie zdroje "na prilepšenie" energetickej bilancie.
         3. Na splnenie požiadaviek po r. 2020 je okrem dobrých izolácií a ďaľších zdrojov energie 
ešte potrebná dobrá orientácia domu k svetovým stranám a jeho vhodný tvar s vhodnou veľkosťou
okenných plôch na zachytávanie tepla.
 
BYTOVÉ DOMY
 
           Bytové domy postavené do r. 1990 vykazujú bežne ročnú spotrebu energie
na vykurovanie a prípravu teplej užitkovej vody v hodnote : ............................. 150 až 200 kWh/m2/rok
Do konca roku 2015 bola zákonom požadovaná energetická trieda B ................   64 až 126 kWh/m2/rok
Od r. 2016 do r. 2020 je požadovaná energetická trieda A1 ...............................   33 až   63 kWh/m2/rok
Po r. 2020 je zákonom požadovaná energetická trieda A 0 .................................     max. 32 kWh/m2/rok 
 
 
           Výsledky u bytových domov z praxe sú napr.po výmene okien za PVC s dvojsklom
s vodivosťou skiel od 1,8 do 1,1W/m2K nasledovné:
Po zateplení stien hrúbkou izolácie 6 cm sa uvedné zmení na cca ........................  95 kWh/m2/rok
Po zateplení stien hrúbkou izolácie 8 cm sa uvedené zmení na cca ......................  75 kWh/m2/rok
 
Znížené izolačné vlastnosti budov a domov budú vyžadovať v budúcnosti rekonštrukciu zateplenia.
Najvýhodnejšie je preto zateplenie na koncovú hodnotu pre rok 2020. /t.j. najvyššia ziskovosť
bez rekonštrukcií v budúcnosti/.
                                                                                
      
 

Doplnkové informácie