Vaši projektanti

http://www.flickr.com/photos/elvire-r/

Lepšie, rýchlejšie, lacnejšie:

 • Projekty domov pre dnešok a budúcnosť /až za rok 2020/.
 • Projekty budov s takmer nulovou spotrebou.
 • Projekty úsporných domov so zrýchleným samosplácaním.
 • Stavebné poradenstvo /stavby, statika, energie, investičné, možnosti využitia, atď./.
 • Zateplenie domov /aj hospodárna rekonštrukcia zateplení/.
 • Posúdenia stavieb /statické, stavebné, energetické, atď./.
 • Areálová architektúra firemná, parková, farmárska, rodinné sídla,atď.
 • Ľudová architektúra.
 • Interiérová architektúra.
 • Projekty drevodomov.
 • Riešenia havarijných stavov a porúch/ trhliny, plesne, vlhnutia, naklonenia, nadmerné priehyby,atď./.
 • Riešenie novostavieb s vadami a prekonanými parametrami. 
 • Historické stavby a ich nové efektívne využitie.
 • Pietne stavby.
 • Kultúrno spoločenské stavby a ich inovácie. 
 • Stavby v symbolickej reči.
 • Rustikálne stavby.
 • a mnoho iného

Doplnkové informácie