Odkiaľ odísť a kam prísť

Energetická trieda stavieb

           Dávno preč sú časy uhoľných prázdnin v školách, dymiacich áut na našich uliciach, zadymených zimných ulíc z komínov vlastných domov, dymiacich parných vlakov, žeravých elektrónkových televízorov, hrkotavých železných pokladní v obchodoch, programovacích kartových štítkov, ťažkých bakelitových telefónov, atď.                       Dnešok našej spoločnosti už pevne patrí LED technológiam, laserovým prístrojom, digitalizácii, notebokom, mobilom, prístrojom v energetických triedach A alebo A++. V nich sú už na pevno usadené chladničky, televízory, práčky, atď a postupujú k ďaľším plusovým triedam. Energetická trieda B je medzi nimi už iba raritou.

           A kde sa v tomto čase nachádza stavebníctvo? Je ešte stále až príliš pevne usadené v energetických triedach D až G. A to  novostavby i rekonštrukcie. "Usilovne šetríme na izoláciach stavieb aby sme sa udržali  v už spomenutých energetických triedach D až G a neublížili si lepšie izolovanými budovami".To je cena zlého pohľadu. Hoci izolácie by stavbu mohli splácať. Celá rada vzdelancov i nevzdelancov pochybuje, zavrhuje a spochybňuje lepšie izolačné vlastnosti budov ako ohrozenie budov i človeka. O nenávratnosti,ktorá udajne nikdy nenastane ani nehovorím. Ich stanoviská vychádzajú prevažne z odhadov a dohadov bez skúseností s takýmito budovami bez jediného navštívenia takýchto budov. A samozrejme bez výpočtov. A skúsenosti obyvateľov takýchto domov neuznávajú.Žijú často v údajoch spred 30 rokov.Majú jediný problém. málo rátajú a overujú.A verejnosť im verí. Informačná podpora tých, ktorí  budovy už stavajú v energetickej triede A je malá.

           A budovy novej doby fungujú predsa už 20 rokov. A po návšteve obydlí obyvateľov takýchto domov doma i v zahraničí môžete konštatovať. Budovy majú oveľa príjemnejšiu letnú i zimnú pohodu. Budovy vytvárajú veľmi výraznú ročnú úsporu a splácajúcu budovu. Slnko a zem Vás kúria, chladia a zohrievajú, vyrábajú Vám teplú vodu, atď. Za ich energie neplatíte. V budovách si hlboko odpočiniete. V lete i v zime. S budovou žijete v súlade a v pohode.

           A tak prichádza na "spiace stavby EU" doba druhotných daní. Sú to spotrebné dane na palivá, majetkové dane na budovy a uhlíková daň na budovy, atď. Tieto druhotné dane budovy "dotlačia" k budovám s takmer nulovou spotrebou energií v zmysle smerníc EU. A toto sa od januára 2013 zavádza do života. Nielen v krajinách EU ale aj u nás.

           Nemyslíte, že sme zaspali aj my ak musíme byť "tlačení" do tak jednoduchých  a overených vecí-hospodárnejších budov. A kto zaspal ztratil. "Niekto vlak, iný rande". Čo stratilo stavebníctvo? Stratilo veľké peniaze.Stratilo čas, ktorý malo venovať ďaľším vyšším kvalitám bývania, života, pohody, dokonalejšiemu súladu s prírodou, radosti s dobrého fungovania a o zničenej prírode ani nehovorím. Dnes sme mali zavádzať budovy v plusových A triedach. Dnešný stav možno vyjadriť drsnejšie aj tak, že život jedného človeka v domácnosti-jeho celoročný príjem /alebo jeho úspory/ treba každý rok obetovať na spálenie energií na kúrenie a teplú vodu. A to ešte stále často vidieť ako spaľovaním tohto svojho zárobku niekoľkokrát ročne roztápame sneh na svojich vlastných strechách celé desaťročia v strede európy.Teplú vodu nezohrieva páliace letné slnko ale hromadne plyn.Slnečné kolektory napriek 20 násobne vyššej ziskovosti za posledných 25 rokov stále odsúvame.

          A náš svet sa zmení. Lebo sa už mení. Podiel vysokoizolačných stavieb aj u nás rastie. Snažme sa túto dobu dobre pochopiť a overiť aby sme sa môhli múdro rozhodnúť. T.j. aby sme prerobené nemuseli viackrát prerábať ale radšej vyššie zdokonalovať. Nevchádzať do A triedy rekonštrukciou novostavby alebo rekonštrukciou rekonštrukcie ale radšej z triedy  A hospodárne prechádzať do plusových A tried.Tam sú už televízory,práčky,chladničky,atď.A presúvajú sa aj autá.Tie by mala ťahať elektrina zo slnka. A o to dnes v stavebníctve ide.

          Aká je teda predstava bývania budúcnosti? Budova budúcnosti je budova, ktorá je oveľa súladnejšia s prírodou a človekom, ktorá Vás vo všetkom vždy  potešuje a nezraňuje. Je radosťou. A je dostupná každému.A to znamená proces skutočných a umných hlbokých zmien. Zmien v dnešku a najbližšej budúcnosti. Zmeniť sa musia nové i terajšie stavby v krátkom čase. Aby bola budúcnosť radostnejšia.

Ing.Ján Miklánek,CSc   8/2012

A všetko sa už mení zmenami noriem a zákonov.  8/2014

Doplnkové informácie